Hledat

Kontakt

Obec VALEČ

Valeč 109,    675 53

Ič: 00290637    

                                                                                                                  www.obecvalec.cz                                ou_valec@volny.cz  obec.valec@email.cz                                                                                                                              

Tel.: +420 568 863 575
Fax: +420 568 863 175
Mob:+420 775654560

Dat.schránka:   yniap3k

č.ú.: 2826711/0100

Úřední hodiny                                                                                                                                               Pondělí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8.-11.30/12.30-16.30             středa                                                                                                                                                                                                                                                                                           8.-11.30/12.30-16.30

Menu
Pozvánky

  S tímto sběrným dvorem  obec uzavřela smlouvu a občané zde mohou odevzdat vytříděný odpad

klikni na obrázek

Obrazek-30   
Počasí ?
Jaké je u nás  

http://ok5z.eu/tmep/mobile.php

a v okolí

www.presnepocasi.cz  

Jak je v evropě

https://www.ventusky.com/?p= 50.1;14.4;5&l=rain-3h

nebo také:

https://www.windy.com

Hotel Zámek Valeč

www.hotel-valec.cz

Sport V Hotel Hrotovice -

        

 http://www.hotel-hrotovice.cz/

        

 

        

        


 

        


 

        

 

  

NovinkyZnak a prapor

   Praha-znak-016   Praha-znak-007   Praha-znak-008

ZNAK A PRAPOR OBCE VALEČ

byl oficiálně schválen 9. dubna 2002. Slavnostní předání protokolu se uskutečnilo v Praze  v Poslanecké sněmovně z rukou  Václava Klause. Udělovací listinu převzal  starosta obce Josef Zahrádka a místostarosta Miroslav Chládek 14. května 2002.  První veřejné  převzetí v obci se uskutečnilo v sobotu 29. června 2002. Prapor a znak vysvětil valečský páter Petr Holý, následovalo slavnostní odpoledne s hudební skupinou Ištvánci ze Šardic. Po celý den byl ve valečské škole den otevřených dveří (při příležitosti 100 let od započetí výstavby)

Znak-a-vlajka-01_2

Stručná symbolika návrhu obecního znaku Valče: Polovina radlice a krojidla. Figura radlice a krojidla představuje heraldický přepis staré pečeti Valče, datované r. 1675Polovina zavinuté střely . Figura zavinuté střely je převzata z erbu Smila Osovského z Doubravice, stavitele valečského zámkuFigura latinského kříže symbolizuje starobylý valečský kostel "Povýšení sv. Kříže"Figura zlaté růže v modrém poli připomíná pány z Hradce a tím i první písemnou zmínku o obci z roku 1294

Barevná provedení: stříbrná + zelená = venkov, zemědělstvízlatá + modrá = založení obce (Oldřich z Hradce)stříbrná + červená + modrá = moravské barvy, historická moravská zemská příslušnost obce.

 

Svěcení praporu a znaku obce Valeč

 Znak-a-vlajka-1_3

Krásně vyšívaný prapor a znak přivezli starosta Valče Josef Zahrádka a zástupce starosty Miroslav Chládek z Prahy. Převzali jej, spolu se zástupci dalších obcí, na Pražském Hradě z rukou Václava Klause.

Znak-a-vlajka-0

Znak-a-vlajka-2

Prapor a znak byl slavnostně vysvěcen 29. června 2002, při mši svaté, kterou sloužil valečský kněz p. Petr Holý v místním kostele Povýšení svatého Kříže.

Znak-a-vlajka-4

Znak-a-vlajka-3

Po mši svaté vyšel obcí průvod občanů, v čele s obecními radními, ketří nesli znak obce, a zástupci hasičského sboru, kteří nesli prapor. Průvod se přesunul k Pomníku padlých, kde byla za doprovodu státní hymny vztyčena státní a nová obecní vlajka.. Po krátké vzpomínce na občany, kteří zahynuly za světových válek se průvod přesunul k sokolovně,

Znak-a-vlajka-5

Znak-a-vlajka-6

kde po projevu starosty a vystoupení žáků valečské základní školy vystoupila krojovaná kapela IŠTVÁNCI ze Šardic, s lidovým vypravěčem. Vystoupili zde také zástupci družební obce Valeč (okr. Karlovy Vary), kteří v čele se starostou. Dr. Šušankou předali naší obci dary, mj. také jejich prapor.

Znak-a-vlajka-7

Znak-a-vlajka-8

Po celý den probíhal v místní základní škole den otevřených dveří připříležitosti výročí 100 let od započetí výstavby. Večer se konala v sokolovně taneční zábava se skupinou SONG AKORD. Obecní zastupitelstvo děkuje všem, kdo se oslav zúčastnili, a věří, že se dobře bavili.

Znak-a-vlajka-9

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se