Hledat

Kontakt

Obec Valeč - úřad                                                                             

Valeč 109,675 53

Ič: 00290637                                                                                                                      www.obecvalec.cz                      ou_valec@volny.cz                                                                                                                          verejny.valec@quick.cz      

Tel.: +420 568 863 575
Fax: +420 568 863 175
Mob:+420 606 146 705

Dat.schránka:   yniap3k

č.ú.: 2826711/0100

Úřední hodiny                                                                                                                                               Pondělí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8.-11.30/12.30-16.30             středa                                                                                                                                                                                                                                                                                           8.-11.30/12.30-16.30

Menu
Pozvánky

  S tímto sběrným dvorem  obec uzavřela smlouvu a občané zde mohou odevzdat vytříděný odpad

klikni na obrázek

Obrazek-30   
Počasí ?
Jaké je u nás  

http://ok5z.eu/tmep/mobile.php

a v okolí

www.presnepocasi.cz  

Jak je v evropě

https://www.ventusky.com/?p= 50.1;14.4;5&l=rain-3h

nebo také:

https://www.windy.com

Hotel Zámek Valeč

www.hotel-valec.cz

Sport V Hotel Hrotovice -

        

 http://www.hotel-hrotovice.cz/

        

 

        

        


 

        


 

        

 

  

NovinkyVítejte na webových stránkách obce

 

 
 
 

 Cista-vysocina- čtvrtek 13.4. 2017 

                                                                               
   

   Obrazek-40Oprava-mistni-komunikace

 

Oprava komunikace a chodníku v ulici č.p. 18 - 214 v r. 2017 byla provedena za podpory Kraje Vysočina z programu POV.

Výstavba vodovodu - IV. etapa v r. 2017 byla provedena za finanční podpory Kraje Vysočina

 klikni na:   Cyklostezka-Valec-Bezdekov     

 Projekt  a výstavba je realizována za přispění                   Nadace ČEZ a SFDI

Oprava " Místní komunikace  a chodníků u č.p. 18 - 214 "  v r. 2017 byla provedena za podpory                Kraje Vysočina  z programu  POV

Oprava " místní komunikace  a chodníků v ulici  na "Kopci"   v r. 2016 byla provedena za podpory     Kraje Vysočina  z programu  POV

Výměna osvětlovacích těles na Veřejném osvětlení v r.2015 provedla obec za finanční podpory POVV Kraje Vysočina

Realizace  provedení  dvou průzkumných  VRTŮ              v r. 2015 byla provedena za finanční podpory SFŽP    pro zlepšování stavu přírody a krajiny

   Oprava budovy " Obecního Úřadu " v r. 2014 byla provedena za fin.podpory Kraje Vysočina z programu POVV   

 

" Výstavba vodovodu - IV. etapa" v r. 2017  byla realizovaná za finanční podpory z Kraje Vysočina na infrastrukturu vodovodů a kanalizací

 Výstavba

 

vodovodu  II. a III. etapa - obec Valeč   v r. 2016   se provádí za finančního přispění  Kraje Vysočina  

 

 Komin-a-revize smilesmile

 2. ročník běh Happy-run-2017_2pro radost a úsměv,    byla zima, ale hřálo to u srdce   

 Obchůzka o pouti v krojích - klikni na obrázek

    r.2017r.2016            r.2015  

    Zari-2014-pout-027                                                        

    Oslavy 720 let a setkání rodáků :       

 

SDH ---  kotlíký GULÁŠ všem chutnal       

r.2014     r. 2015,r.2016   

  r.2017      

      

    Masopust    2016    

  

Školní karneval na zámku se vydařil 

Koukni na celou Valeč: klilni zde:  Letecky-2_2_2

Podívej se na počet obyvatel v obcích: klikni:  https://www.obyvateleceska.cz/%C5%A0umperk/%C5%A0umperk/523704

 Chceš vědět víc o Valči nebo o jiné obci: klikni:   http://www.odhadonline.cz/statistika-kriminalita-nezamestnanost-prumerna-mzda-nemoci/

Chceš vědět jak která obec hospodaří: klikni:http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci?pismeno=A

O Valči:

 Valeč se nachází v jižním podhůří Českomoravské vrchoviny, 15 km jihovýchodně od okresního města Třebíč v nadmořské výšce 438 metrů. V blízkosti obce se nachází Dalešická přehrada na řece Jihlavě (s přečerpávací vodní elektrárnou). Severního okraje obce se dotýká silnice Třebíč - Dukovany. Nejbližšími vyvýšeninami jsou severozápadně Valečský kopec (528m) a jihozápadně Svatocheň (520m). Jižně od obce se táhne pás lesů od Lipníka a Dolních Vilémovic až k Dalešicím a Hrotovicím. Tudy protéká říčka Mocla, do které se před Dalešicemi vlévá Valečský potok Močínek  a společně  se pod nově zbudovaným mostkem cyklostezky  vlévají do Rouchovanky a ta u Tavíkovic do Rokytné. Povodím patří Valeč k řece Jihlavě.

 Dscf5544    Dscf5552  

V současné době má obec přes 795 obyvatel a 300 domů.Za posledních patnáct let se postavilo 95 rodinných domů. Průměrný věk obyvatel je 37 let. Jednotlivé části obce nesou názvy: Brandíra, Zámecká ulice, Na klasích, Na kopci, Bélov, Močínek, Pod kostelem, Za Farou. Katastrální plocha obce je 1071 ha. Obec je plynofikovaná, má veřejný vodovod a kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Probíhají opravy komunikací a rozšiřování obce (v současné době výstavba nových rodinných domků). Byl obnoven 6ti ha  rybník u Hájku. V obci je Základní  devítiletá škola s moderním vybavením a Mateřskou školou, pošta,  čerpací stanice, hostinec, dva obchody se smíšeným zbožím, knihovna, kadeřnictví, kosmetika,  několik zemědělských, stavebních, obchodních a výrobních firem, kostel, fara a zámek. Zámek koupil v r. 2010   Ing. Bronislav Vala  a dnes  je opraven,  k němu přistaven Zámecký  Sport Hotel s wellness prostory. Dopravní oslužnost je zajišťována autobusy. Z neziskových organizací zde aktivně pracují  Hasiči, SK  Valeč, TJ Sokol, myslivci a rybáři.

Keramické tvoření

Ukázka již vytvořených předmětů  z rukou dětí a vypálených v nové peci pořízené od Skupiny ČEZ

             


Na ZŠ a MŠ Valeč probíháčtvrtým rokem keramický kroužek.

Tato činnost se dětem velice líbí a baví je. Výrobky, které uděláme již nemusíme převážet do jiné školy k výpalu díky  Skupině ČEZ ( www.cez.cz ), která nám přispěla na zakoupení vlastní vypalovací pece,  tuto  využivají děti ze  školy, mateřské školky i rodiče  v odpoledních hodinách a v rámci dohody i pro ostatní zájemce.

Práce s hlínou přináší nejenom dětem nalézt vnitřní klid a rovnováhu. Kontakt s hlínou je léčebný po psychické i fyzické stránce, přináší svobodu našim myšlenkám, zbavuje nás stresu z příliš uspěchané doby. Je dobré děti nechat prozkoumávat svět. Práce s hlínou jim umožní rozvíjet své představy, nápady a rozvíjet vnímání výtvarného světa kolem sebe. Vymodelované výrobky se v peci vypálí a pak se každý výrobek upraví a dokončí glazurou. Po této operaci opět znovu vypálí do konečného stavu.

 Prostřednictvím keramické tvorby si děti dobíjejí svůj organismus pradávnou sílu země, kdy lidé zem uctívali a chovali se k ní s pokorou. Je dobré děti nechat prozkoumávat svět. Práce s hlínou jim umožní rozvíjet své představy, nápady a rozvíjet vnímání výtvarného světa kolem sebe.

Založila a vede kroužek paní Věra Čaňková, spolupracuje PaedDr Anežka Valová,

Kontakt:  724662207

 Spolupráce Skupina ČEZ a ZŠ         Keramické tvoření  při "Dnu otevření valeckého zámku"

            Keramické tvoření se prezentovalo při  

ZŠ  - ukončení školního roku a                nejlepší žáci na radnici u starosty

   2013  20152016 2017

                                         

| přihlásit se